0216 479 6707 - 0552 644 6422 - info@maltatercume.com
Apostil Onayı İSTANBUL

Apostil Onayı İSTANBUL

ŞİŞLİ Kaymakamlık apostil onayı, BEŞİKTAŞ Kaymakamlık apostil onayı, BEYOĞLU Kaymakamlık apostil onayı, BEYKOZ Kaymakamlık apostil onayı, ÇEKMEKÖY Kaymakamlık apostil onayı, KADIKÖY Kaymakamlık apostil onayı, ÜSKÜDAR Kaymakamlık apostil onayı, olmak üzere İstanbul’un tüm ilçelerinde ve T.C. İstanbul Valiliği apostil onayı hizmeti veriyoruz.

Ülkeler arası iletişimin bulunduğumuz yüzyılda yoğun olarak sürmesi, belge alışverişinin artması ile karşılıklı antlaşmalar önem kazanmıştır. Her bir ülkenin kendi yönetim şekli altında farklı onay merkezleri bulunmaktadır. Ancak bu ülkeler birbirleri ile belge trafiği yaşadıklarında yetkili makam sorunu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Tüm bu karmaşayı engellemek, ülkelerin kullandıkları onay sistemlerinin tek çatı altında toplanmasını sağlamak amacıyla apostil onayı kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle her iki ülkenin tanıdığı yetkili makamlarca onaylanmış belgeler sorun yaşamadan geçerliliğini korumaktadırlar. Ülkemizde bu tür bir onaya duyulan ihtiyaç diğer ülkelere nazaran çok daha geç gündeme gelmiştir. Bu durumun en önemli sebebi kalkınmanın sağlanamaması ve diğer ülkelerle ithalat ihracat işlemlerine başlanamamasıdır. Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında diplomatik ilişkiler ekonomik bağlantılara göre çok daha önceleri başlamıştır. Diplomaside devlet adamlarının söz sahibi olması ve yapılan antlaşmalarda yetkili mercii olması sebebiyle bunun için ayrıca bir makamın onayına tabi ki gerek duyulmamıştır. Ancak günümüz şartlarında hem ekonomik hem de politik alanda ve hatta turistik geziler de dâhil olmak üzere büyük bir ilerleme yaşanmıştır. Gelişen ilişkiler neticesinde resmi evrak trafiğinde ciddi bir artış meydana gelmiştir. Bu durum tüm ülkelerde kabul görecek bir onay sistemine ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Ve Türkiye, 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla kuralları belirtilmiş olan apostil onayı İstanbul sistemine 16.9.1984 tarihli ve 18517 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmasıyla 29.09.1985 tarihinde dâhil olmuştur. Bu sözleşme, antlaşmayı imzalayan devletlerde düzenlenen ve yetkili makamlarca (Kaymakamlık, Valilik, Yargı Makamları) onaylanmış resmi belgelerin, antlaşmayı imzalayan diğer ülkelerde kullanılabileceğini ifade eder. Böylelikle apostil onayı yapılacak işlemlerde zamandan tasarruf sağladığı gibi işlemlerin kolaylıkla yapılmasına da katkı sağlamıştır. Başka bir ülkeye yapılacak turistik seyahatlerde, fuar gezilerinde, ekonomik işbirliği toplantılarında ve hatta üniversite kayıt işlemlerinde resmi evraklar talep edilmektedir. Bu belgeler için öncelikle, elinizdeki resmi evrak metninin gidilecek olan ülkenin diline tercüme edilmesi ardından yetkili makamlara danışarak, ilçelerde Kaymakamlıklar ya da illerde Valilikler yardımıyla apostil onayı alınması gerekir. Tüm bu işlemleri sizin yerinize yapabilecek danışmanlık şirketleri bulunmaktadır. Bu şirketler sizin yerinize yetkili makamlardan apostil onayı alabilmektedirler. Lahey Konvansiyonuna üye yaklaşık 100 ülke bulunmaktadır. Fakat bunların içinde bazı ülkeler antlaşmaya imza atmasa da antlaşmanın 12. Maddesini tanımışlardır. Lahey antlaşması İngilizce ve Fransızca düzenlenmiştir. Antlaşma metninde yer alan bu dillerde anlam bakımından bir anlaşmazlığa düşüldüğünde, Fransızca metnin kabul görüleceği belirtilmiştir. Bunun sebebi olarak Fransızcanın daha az yan anlam barındırdığı dile getirilmektedir. Belge üzerinde Fransızca apostil onayı (Apostille Convention de La Haye Du 5 Octobre 1961) yazmalıdır. Düzenlenecek belgenin tümünün İngilizce veya Fransızca dillerinden birine ve ayrıca düzenlendiği ülke diline tercüme edilmiş olması istenmektedir. Sizin adınıza İstanbulda ’da her türlü apostil onay işemlerinizi ve konsolosluk, işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. Apostil onay işlemlerinden bazıları şunlardır: Diploma apostil onayı, transkript apostil onayı, mahkeme kararı apostil onayı, sağlık raporu apostil onayı, şirket belgeleri apostil onayı, vekaletname apostil onayı, evlilik belgesi apostil onayı, doğum belgesi apostil onayı, idari belgeler apostil onayı, noter senetleri apostil onayı ve noter onaylarının apostil onayı gibi çeşitli belgelerin apostil onay işlemlerini sizin adınıza gerçekleştirip onayı yapılan belgelerinizi size ÜCRETSİZ teslim ediyoruz. ŞİŞLİ Kaymakamlık apostil onayı, BEŞİKTAŞ Kaymakamlık apostil onayı, BEYOĞLU Kaymakamlık apostil onayı, BEYKOZ Kaymakamlık apostil onayı, ÇEKMEKÖY Kaymakamlık apostil onayı, KADIKÖY Kaymakamlık apostil onayı, ÜSKÜDAR Kaymakamlık apostil onayı, olmak üzere İstanbul’un tüm ilçelerinde ve T.C. İstanbul Valiliği apostil onayı hizmeti veriyoruz.
Malta Tercüme Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi Ortaklar Cad. Bahçeler Sk. 9 D 3 Şişli / İstanbul 0552 644 6422 - info@maltatercume.com
Apostil Onayı İSTANBUL